Velkommen til norsk herdesenter as

Vi tilbyr varmebehandling for industrien med topp moderne utstyr

Norsk Herdesenter AS

Norsk Herdesenter holder til på Prøven rett utenfor Raufoss sentrum og deler lokaler med vår søsterbedrift Protomek

Vi tilbyr flere varmebehandlingstjenester

  • Herding
  • Anløpning
  • Gløding
  • Nitrokarburering
  • Nitrering
  • Pre og Post oksidering
  • Kontakt oss for flere muligheter eller spørsmål

Våre herdeovner

Med topp moderne ovner fra Ipsen i Tyskland kan vi tilby suveren kontroll på prosessene og detaljerte rapporter. Herdeovnen kan sertifiseres etter AMS2750F standarden hvis dette er et behov.

VacumTreater Herdeovn
VacumTreater ovnen herder med vakuum og en kontrollert nitrogenatmosfære opp mot 1250°C og kjøler med opptil 12 bar nitrogengass. Denne har en temperaturuniformitet på maks ±5° Celsius. Vi kan også tilby thermocouples i lasten for nøyere overvåkning av prosessen og styre trinnene i prosessen ut ifra disse. Med 12 bar gasskjøling og kraftige vifter kan herdeovnen effektivt herde legerte ståltyper med minimal formendring på delene.

VDR Nitreringsovn
VDR ovnen kan nitrere, nitrokarburere, pre-oksidere med luft for økt lagdannelse og post-oksidere for å legge på et lag magnetitt også kjent som blånering. (1-3mµ som gir en pen svart overflate og økt korrosjonsbeskyttelse) Begge ovnene har et kammer med dimensjoner 60x90x60(BxDxH) og en maksvekt på 800 kg som er begrensningen på delene vi kan varmebehandle.

Industriell spesialvaskemaskin
Vi har også en industriell spesialvaskemaskin for å få rene deler som er med på å gi en optimal overflatebehandling. Det er lagt ned en betydelig innsats for å gjøre herderiet så miljøvennlig som mulig. Vi har fått på plass et solcelleanlegg som dekker hele taket på fabrikklokalet samt mesteparten av den sørvendte fasaden for å produsere mesteparten av strømmen vi bruker selv. Med elektrisk oppvarmede ovner  som kjøler med nitrogengass har vi ingen bruk av herdeoljer eller saltbad. Vi gjenvinner en betydelig del av varmen fra herdeprosessene med et eget vannsystem som sender overskuddsvarme til ventilasjonen i fabrikken.

VacumTreater Herdeovn

VacT resized

VDR Nitreringsovn

VDR resized2

Industriell Vaskemaskin

Vaskemaskin resized2